Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Myozyme 50 mg, alglukozydaza alfa, op. 1 fiolka w opakowaniu tekturowym,
EAN 5909990623853
we wskazaniu: leczenie choroby Pompego ICD-10 E.74.0


Podstawa prawna zlecenia MZ:
art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12499-454/LP/12; 05.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 107/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 107/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 107/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 107/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 107/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 107/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 24 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 107/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 18/2013 do zlecenia 107/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 8/2013 do zlecenia 107/2012


go to zlecenie