Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Copegus, 400 mg, 56 tabl., tabletki powlekane,
EAN 5909990043789
we wskazaniu: stosowany w ramach programu lekowego - leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C (ICD-10 B 18.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-16746-4/KWA/12; 12.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 110/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 110/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 110/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 110/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 17 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 110/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 5/2013 do zlecenia 110/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 5/2013 do zlecenia 110/2012


go to zlecenie