Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Adcirca (tadalafilum), tabletki powlekane, 20 mg, 56 tabletek, EAN 5909990779772 we wskazaniu: stosowany w ramach programu lekowego - leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) tadalafilem (ICD-10 I27, I27.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-15149-84/BRB/12; 12.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 112/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 112/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 112/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 112/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 112/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 112/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 14 lutego 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 112/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

BIP – 112, analiza AOTM-OT-4351-28/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie ceny urzędowej leku

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Eli Lilly Polska Sp. z o.o. – Radunka Cvejić

pdf 01

Uwagi do AWA zostały rozpatrzone i nie wpływają na ostateczne wnioskowanie.


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 38/2012 do zlecenia 112/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 25/2013 do zlecenia 112/2012


go to zlecenie