Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ruconest, konestat alfa, proszek do sporzadzania roztworu do wstrzykiwań, 2000 j., 1 fiolka, EAN 5909990796090, w ramach uzgodnionego z wnioskodawcą programu lekowego; leczenie ostrego dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (ICD-10 D84.1) konestatem alfa (Ruconest)    

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-16752-10/KK/12; 15.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 114/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 114/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 114/2012
pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 114/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 114/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 25 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 114/2012

Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

Nr analizy weryfikacyjnej

AOTM-DS-4351-4/2012

Tytuł analizy weryfikacyjnej

Ruconest (konestat alfa), proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, 2100 j., 1 fiolka, kod EAN 5909990796090, w ramach programu lekowego: leczenie ostrego dziedzicznego obrzęku naczynioruchowego (ICD-10 D.84.1) konestatem alfa (Ruconest)"

Lp.
Zgłaszający uwagi
Treść uwagi
Komentarz AOTM
Rozpatrzone uwagi

1.

Krzysztof Stepka

pdf 01 

Uwagi do AWA zostały rozpatrzone i nie wpływają na ostateczne wnioskowanie.

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 19/2013 do zlecenia 114/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 9/2013 do zlecenia 114/2012


go to zlecenie