Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Cuprenil, Penicilaminum, tabletki powlekane, 250 mg, 30 szt., 2 blistry po 15 szt.
we wskazaniu: Choroba Wilsona (zwyrodnienie soczewkowo-wątrobowe)       

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-15165-1/MS/12; 16.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 115/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza problemu decyzyjnego do zlecenia 115/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 115/2012
pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 115/2012
pdf 01Analiza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 115/2012


Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 17 stycznia 2013 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 115/2012


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 4/2013 do zlecenia 115/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 4/2013 do zlecenia 115/2012


go to zlecenie