Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ethambutol Teva, Ethambutoli hydrochloridum, kapsułki, 250 mg, 250 szt. 
we wskazaniu: gruźlica, w tym również gruźlica lekoopornai inne mykobakteriozy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLR-460-15165-2/MS/12; 16.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTM, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji w związku z wnioskiem o objęcie refundacją produktu leczniczego

 


Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdf 01AWA do zlecenia 116/2012


Analizy Wnioskodawcy:

pdf 01Analiza ekonomiczna do zlecenia 116/2012
pdf 01Analiza kliniczna do zlecenia 116/2012
pdf 01Analiza racjonalizacyjna do zlecenia 116/2012
pdf 01Analiza wpływu na budżet do zlecenia 116/2012


Uwagi do Analiz:

 

Termin zgłaszania uwag upływa: 14 grudnia 2012 r.

ms word 24Formularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 116/2012

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 133/2012 do zlecenia 116/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 123/2012 do zlecenia 116/2012


go to zlecenie