Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej (MitraClip) u chorych wysokiego ryzyka
realizowana w zakresie swiadczeń wysokospecjalistycznych

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PZ-TSZ-443-5267-856/IJ/12; 26.11.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia opieki zdrowotnej, jako świadczenia gwarantowanego

 


Stanowiska Rady Przejrzystości:

pdf 01SRP 61/2013 do zlecenia 119/2012


Rekomendacja Prezesa AOTM:

pdf 01 REK 42/2013 do zlecenia 119/2012


go to zlecenie