Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Objęcie refundacją w zakresie wskazań określonych kodami ICD-10 od F21 do F29 leków przeciwpsychotycznych II generacji, które obecnie refundowane są w zakresie wskazań objętych refundcją wyłącznie we wskazaniu schizofrenia ICD-10 F20

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust 3

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-13099-121/BRB/12; 13.12.2012

 

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa 


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01ORP 21/2013 do zlecenia 130/2012


go to zlecenie