Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Utworzenie odrębnych grup limitowych dla: donosowych postaci farmaceutycznych desmopresyny; doustnych postaci farmaceutycznych desmopresyny

Podstawa prawna zlecenia MZ: art.15 ust.ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

MZ-PLA-460-12525-40/KKU/12; 249; 19.01.2012

 
Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości odnośnie utworzenia odrębnych grup limitowych dla: donosowych postaci farmaceutycznych desmopresyny; doustnych postaci farmaceutycznych desmopresyny


Opinia Rady Przejrzystości:

pdf 01 Opinia Rady Przejrzystości 1/2012 z dnia 13.02.2012
pdf 01Uzupełnienie do ORP 1/2012


go to zlecenie