Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Lansoprazolum; Omeprazolum; Pantoprazolum we wskazaniu: zapalenie błony śluzowej u dzieci poniżej 2 roku życia


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.512.2015.2.ISU; 2015-12-29

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych pozwalających ocenić zasadnośc dalszego finansowania

hr

Raport Agencji:

pdfRPT 434-54/2015
(Dodano: 03.08.2017 r.)

go to zlecenie