Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Metoprololum we wskazaniu: ekstrasystolie pochodzenia komorowego u dzieci do 18 roku życia; niewydolność serca u dzieci do 18 roku życia


Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n ust. 5


Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4600.512.2015.2.ISU; 2015-12-29

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych pozwalających ocenić zasadnośc dalszego finansowania

go to zlecenie