Lp.Zlecenie MZAWAAWUWRPTORPSRPREKOPZ
059 Brintellix, wortioksetyna, tabl. powl., 10 mg, 28 tabl.; EAN 5702157142187;
Zlecenie zawieszone pismem PLR.4600.500.(5).2015/MKR z dn. 18.06.2015
AWA AW UW RPT ORP SRP REK OPZ