Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xalkori, crizotinibum, kapsułki twarde, 250 mg, 60 tabl. w blistrze EAN 5909991004507;Xalkori, crizotinibum, kapsułki twarde, 200 mg, 60 tabl. w blistrze EAN 5909991004484, w ramach programu lekowego "Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)

Wskazanie:

niedrobnokomórkowy rak płuca (ICD-10 C34)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.820.2017.PB; 24.10.2017

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 150/2017
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 150/2017
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 150/2017
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 150/2017
pdfUzupełnienie do zlecenia 150/2017

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 150/2017

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 12 stycznia 2018r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 150/2017

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.6.2017

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Xalkori (kryzotynib) w ramach programu lekowego: „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca z zastosowaniem kryzotynibu (ICD-10 C34)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone uwagi

  1.

  Anna Pieczonka (Pfizer Polska Sp. z o.o.)

  pdf 01

  Wnioskodawca odniósł się do przedstawionych w AWA wątpliwości dotyczących przyjętych w obliczeniach BIA założeń dotyczących oszacowania liczebności populacji docelowej oraz proponowanych we wniosku wielkości dostaw preparatu. Uwagi nie wpływają na wnioskowanie AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 11/2018 do zlecenia 150/2017
  (Dodano: 16.01.2018 r.)

  hr

   Rekomendacja Prezesa:

  pdfRekomendacja 10/2018 do zlecenia 150/2017
  (Dodano: 19.01.2018 r.)

  go to zlecenie