Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Petnidan Saft, ethosuximidum, syrop à 50 mg/ml; Petinimid, ethosuximidum, syrop à 50 mg/ml; Zarontin, ethosuximidum, syrop à 50 mg/ml, we wskazaniu: padaczka lekooporna (w tym padaczka z napadami nieświadomości)

Wskazanie:

padaczka lekooporna (w tym padaczka z napadami nieświadomości)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.5757.2017.AD; 01.12.2017

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktów leczniczych

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 164/2017 do zlecenia 187/2017
(Dodano: 02.01.2018 r.)

hr

 Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 91/2017 do zlecenia 195/2017
(Dodano: 21.12.2017 r.)

go to zlecenie