Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Xalkori, kryzotynib, kapsułki twarde à 250 mg we wskazaniu: chłoniak anaplastyczny z dużych komórek ALK-dodatni (ICD-10: C84) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

chłoniak anaplastyczny z dużych komórek ALK-dodatni (ICD-10: C84)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.88.2018.1.AK; 12.01.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 25/2018 do zlecenia 10/2018
(Dodano: 08.02.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 4/2018 do zlecenia 10/2018
(Dodano: 01.03.2018 r.)

go to zlecenie