Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Program polityki zdrowotnej pn. "Program identyfikacji osób z wysokim ryzykiem nowotworów dziedzicznych z udziałem poradni genetycznych i lekarzy rodzinnych"

Wskazanie:

nowotwory dziedziczne

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

FZR.9084.9.2018.MM IK: 1252545; 12.03.2018

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania programu polityki zdrowotnej

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 85/2018 do zlecenia 55/2018
(Dodano: 17.04.2018 r.)

go to zlecenie