Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Signifor, pasireotyd, zawiesina do wstrzykiwań à 60 mg, we wskazaniu: akromegalia (ICD-10: E22.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

akromegalia (ICD-10: E22.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.781.2018.1.AK; 12.03.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 77/2018 do zlecenia 56/2018
(Dodano: 12.04.2018 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 14/2018 do zlecenia 56/2018
(Dodano: 17.04.2018 r.)

go to zlecenie