Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ocena zasadności zmiany technologii medycznej wszystkich świadczeń gwarantowanych w zakresach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz leczenie szpitalne

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 e ust o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

ASG.400.1.2018.DS; 15.03.2018

Zlecenie dotyczy:

oceny zasadności zmiany technologii medycznej (termin realizacji - 4 lata od dnia otrzymania zlecenia)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 132/2018 do zlecenia 57/2018 - rak płuca
pdfSRP 133/2018 do zlecenia 57/2018 - rak piersi
(Dodano: 19.12.2018 r.)

pdfSRP 106/2019 do zlecenia 57/2018 - czyniki wzrostu
(Dodano: 20.11.2019 r.)

 

hr

Raport Agencji:

pdfWS.431.2.2018
pdfWS.431.2.2018
(Dodano: 21.12.2018 r.)
pdfWS.431.2.2018- czyniki wzrostu
(Dodano: 19.11.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 130/2018 do zlecenia 57/2018
pdfProponowane zestawy świadczeń w diagnostyce i terapii raka płuc
pdfRekomendacja 131/2018 do zlecenia 57/2018
pdfProponowane zestawy świadczeń i warunki realizacji
(Dodano: 21.12.2018 r.)
pdfRekomendacja 104/2019 do zlecenia 57/2018
(Dodano: 18.02.2020 r.)

go to zlecenie