Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Simponi, golimumabum, roztwór do wstrzykiwań, 50 mg, 1 wstrzykiwacz 0,5 ml, kod EAN 5909990717187 w ramach programu lekowego: "Leczenie golimumabem pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M46.8)"

Wskazanie:

Leczenie golimumabem pacjentów z ciężką, aktywną postacią spondyloartropatii osiowej (SpA) bez zmian radiograficznych charakterystycznych dla ZZSK (ICD-10 M46.8)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1428.2017.10.MC IK:1266978; 20.03.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 61/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 61/2018
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 61/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 61/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 61/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 61/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 11 maja 2018r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 61/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 48/2018 do zlecenia 61/2018
  (Dodano: 23.05.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 47/2018 do zlecenia 61/2018
  (Dodano: 22.05.2018 r.)

  go to zlecenie