Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii w sprawie efektywności produktów leczniczych z następujących grup limitowych we wszystkich wskazaniach refundacyjnych określonych w aktualnym wykazie leków refundowanych oraz we wszystkich poziomach odpłatności (chyba że wskazano inaczej): 103.2, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego - gentamycyna 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne 110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego 12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne 120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego 128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postacie płynne 129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów 136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid 144.0, Leki działające rozkurczowo na mięśnie szkieletowe - tizanidyna 145.0, Leki stosowane w leczeniu dny 146.3, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas zoledronowy 150.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon 158.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny 163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwetiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego 179.1, Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne 179.3, Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne do oceny chlorprotyksen w zakresie wskazań refundacyjnych „Choroby psychiczne i upośledzenia umysłowe” z odpłatnością ryczałtową. W pozostałym zakresie wskazań refundacyjnych AOTMiT już wydała negatywną opinię w lipcu 2016 r.18.3, Witamina D i jej analogi - kalcypotriol w połączeniach z kortykosteroidami do stosowania na skórę 183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpierścieniowe do oceny tylko te leki, których poziom odpłatności wynosi 308.0, Leki parasympatykomimetyczne - bromek pirydostygminy 192.0, Leki przeciwmalaryczne - chlorochina - choroby z autoagresji 194.1, Leki przeciwrobacze - mebendazol 194.2, Leki przeciwrobacze - pyrantel - stałe postacie farmaceutyczne 196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa 197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu 198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe do oceny formoterol i salmeterol199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach 199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach 199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach 20.0, Produkty do doustnej suplementacji potasu 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole do oceny leki zawierające beklometazon, ciclezonid, fluticason, mometazon201.1, Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu do oceny wyłącznie leki zawierające jedną substancję czynną: ipratropium201.3, Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o długim działaniu 203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłużonym uwalnianiu 205.1, Leki mukolityczne - karbocysteina 206.1, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doodbytniczego 206.2, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doustnego 208.0, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania do oczu 210.0, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych do oceny leki zawierające enoksaparynę, dalteparynę, nadroparynę226.0, Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu 24.2, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego - postacie stałe 242.0, Leki działające na układ nerwowy - pregabalina 245.0, Leki stosowane w chorobach dróg żółciowych i wątroby - kwas ursodeoksycholowy 26.0, Witamina B12 - cyjanokobalamina 28.0, Glikozydy naparstnicy 3.1, Leki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - stałe postacie farmaceutyczne 3.2, Leki działające ochronnie na śluzówkę żołądka - sukralfat - płynne postacie farmaceutyczne 30.0, Leki przeciwarytmiczne klasy I C - propafenon 31.0, Leki przeciwarytmiczne klasy III - amiodaron 33.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - do podawania doustnego 33.2, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - produkty o natychmiastowym działaniu 34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne 37.0, Leki moczopędne - pętlowe 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny do oceny tylko leki zawierające nitrendypinę42.0, Antagoniści wapnia - pochodne fenyloalkiloaminy - werapamil 43.0, Antagoniści wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem 49.0, Mikonazol w skojarzeniu z mazipredonem - do stosowania na skórę 50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina 51.0, Enzymy stosowane w oczyszczaniu ran 59.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym 7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego 75.1, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - oksybutynina 75.2, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna 80.0, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - mineralokortykoidy - fludrokortyzon 81.1, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania pozajelitowego 81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego 82.2, Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glikokortykoidy - metyloprednisolon - postacie o przedłużonym uwalnianiu 82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glikokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego 85.0, Hormony trzustki - glukagon, z uwzględnieniem ich limitu finansowania, w populacji osób powyżej 75 roku życia, oraz przygotowanie danych do rankingu wskazanych leków z uwzględnieniem: A. znaczenia jednostki chorobowej w ramach potrzeb zdrowotnych pacjentów z populacji powyżej 75 r.ż. na podstawie podręczników medycznych, danych o chorobie, obciążeniu pacjenta chorobą, tj. wpływem choroby podstawowej na stan pacjenta – w skali od 0 do 1;B. skuteczności i bezpieczeństwa oraz siły zaleceń dotyczących stosowania leku na podstawie najnowszych rekomendacji klinicznych – w skali od 0 do 1;C. aktualnej dostępności dla świadczeniobiorców do wskazanych terapii w oparciu o wielkość dopłat do wymienionych leków – w skali od 0 do 1.

Wskazanie:

 

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLO.461.26.2018.BRB.1282434; 22.03.2018
Pismem znak PLO.461.26.2018.BRB.2.1282434 z dn. 23.03.2018 r. zmieniono termin wydania opinii do dn. 17.04.2018 r.

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Prezesa Agencji oraz opinii Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 84/2018 do zlecenia 62/2018
(Dodano: 17.04.2018 r.)

pdfORP 89/2018 do zlecenia 62/2018
(Dodano: 26.04.2018 r.)

pdfORP 118/2018 do zlecenia 62/2018
(Dodano: 06.06.2018 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4322.1.2018 cz.1 z 3
pdfRPT OT.4322.1.2018 cz.2 z 3
pdfRPT OT.4322.1.2018 cz.3 z 3
(Dodano: 05.07.2018 r.)

pdfAneks OT.4322.1.2018 cz.1 z 3
pdfAneks OT.4322.1.2018 cz.2 z 3
pdfAneks OT.4322.1.2018 cz.3 z 3
(Dodano: 06.07.2018 r.)

go to zlecenie