Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Gammalon, aminobutyric acid, tabletki à 250 mg, we wskazanaich: autyzm; afazja ruchowa i czuciowa; opóźniony rozwój psychoruchowy (głównie mowy i funkcji poznawczych)

Wskazanie:

autyzm; afazja ruchowa i czuciowa; opóźniony rozwój psychoruchowy (głównie mowy i funkcji poznawczych)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1619.2018.AP; 27.03.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4311.21.2018
(Dodano: 18.06.2018 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 64/2018 do zlecenia 65/2018
(Dodano: 20.06.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 63/2018 do zlecenia 65/2018
(Dodano: 25.06.2018 r.)

go to zlecenie