Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Arginine Veyron, arginine hydrochloride, syrop à 3g/15ml we wskazaniach: drgawki pirydoskynozależne; heteroplazmia - objawy zespołu MELAS; zespół MELAS; zaburzenia cyklu mocznikowego - deficyt OTC; zaburzenia cyklu mocznikowego - cytrulinemia typu I

Wskazanie:

drgawki pirydoskynozależne; heteroplazmia - objawy zespołu MELAS; zespół MELAS; zaburzenia cyklu mocznikowego - deficyt OTC; zaburzenia cyklu mocznikowego - cytrulinemia typu I

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1624.2018.AP; 27.03.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4311.20.2018
(Dodano: 18.06.2018 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 63/2018 do zlecenia 64/2018
(Dodano: 20.06.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 62/2018 do zlecenia 64/2018
(Dodano: 26.06.2018 r.)

go to zlecenie