Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Program profilaktyki zdrowotnej pn. "Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) - połączenie prewencji wtórnej z pierwotną w celu poprawy świadomości dotyczącej raka płuca wśród społeczeństwa i personelu ochrony zdrowia"

Wskazanie:

rak płuca

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 a ust. 1. ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

FZR.9084.14.2018.WJ; 29.03.2018

Zlecenie dotyczy:

zaopiniowania programu polityki zdrowotnej

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 116/2018 do zlecenia 66/2018
(Dodano: 06.06.2018 r.)

go to zlecenie