Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Toctino, alitretinoinum, kapsułki miękkie, 30 mg, 30 kaps., kod EAN: 5909990821891; Toctino, alitretinoinum, kapsułki miękkie, 10 mg, 30 kaps., kod EAN: 5909990821860, w ramach programu lekowego "Leczenie ciężkiego przewlekłego wyprysku rąk, opornego na leczenie silnymi kortykosteroidami do stosowania miejscowego (ICD-10: L20, L23, L24, L25, L30)"

Wskazanie:

leczenie ciężkiego przewlekłego wyprysku rąk, opornego na leczenie silnymi kortykosteroidami do stosowania miejscowego (ICD-10: L20, L23, L24, L25, L30)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1703.2017.16.IS; PLR.4600.1704.2017.16.IS; 12.04.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 68/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 68/2018
pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 68/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 68/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 68/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 68/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 6 lipca 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 68/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.11.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku Toctino (alitretynoina) w ramach programu lekowego: „Leczenie ciężkiego przewlekłego wyprysku rąk, opornego na leczenie silnymi kortykosteroidami do stosowania miejscowego (ICD 10: L20, L23, L24, L25, L30)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Otrzymane, nieopublikowane

  1.

  Krzysztof Kępiński
  (GKS Services Sp. z o.o.)

  nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  2.

  Ekspert kliniczny

  nie dotyczy

  Ekspert kliniczny w uwagach poprosił o nieujawnienie swoich danych osobowych na stronie BIP AOTMiT, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  Rozpatrzone

  3.

  dr n. med. Ewa Chlebus

  pdf 01

  Przedstawione uwagi stanowią opinie eksperckie odnoszące się do doświadczenia w leczeniu chorych na wyprysk rąk, w tym z zastosowaniem produktu leczniczego Toctino. Nie wpływają one na wnioskowanie z AWA.

  4.

  dr hab. n. med. Beata Kręcisz

  pdf 01

  Przedstawione uwagi stanowią opinie eksperckie odnoszące się do doświadczenia w leczeniu chorych na wyprysk rąk, w tym z zastosowaniem produktu leczniczego Toctino. Nie wpływają one na wnioskowanie z AWA.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 68/2018 do zlecenia 68/2018
  (Dodano: 10.07.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 67/2018 do zlecenia 68/2018
  (Dodano: 12.07.2018 r.)

  go to zlecenie