Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Modigraf, tacrolimusum, granulat do sporządzania zawiesiny doustnej à 0,2 mg oraz 0,1 mg we wskazaniu: profilaktyka odrzucania przeszczepu serca

Wskazanie:

profilaktyka odrzucania przeszczepu serca

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1885.2018.AP; 12.04.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4311.22.2018
(Dodano: 06.06.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 60/2018 do zlecenia 69/2018
(Dodano: 15.06.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 59/2018 do zlecenia 69/2018
(Dodano: 22.06.2018 r.)

go to zlecenie