Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Humira, adalimumab, roztwór do wstrzykiwań à 40 mg/0,8 ml, we wskazaniu: ropne zapalenie gruczołów potowych apokrynowych (ICD-10: L73.2) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

ropne zapalenie gruczołów potowych apokrynowych (ICD-10: L73.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1840.2018.1.AK; 13.04.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 102/2018 do zlecenia 70/2018
(Dodano: 09.05.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 16/2018 do zlecenia 70/2018
(Dodano: 14.05.2018 r.)

go to zlecenie