Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Exjade, deferasirox, tabletki do sporządzania zawiesiny doustnej à 500 mg, we wskazaniu: zespoły mielodysplastyczne (ICD-10: D46) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

zespoły mielodysplastyczne (ICD-10: D46)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1839.2018.1.AK; 13.04.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 101/2018 do zlecenia 71/2018
(Dodano: 09.05.2018 r.)

hr

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 15/2018 do zlecenia 71/2018
(Dodano: 04.07.2018 r.)

go to zlecenie