Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Bronchotermoplastyka we wskazaniu: ciężka astma, jako świadczenie gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego

Wskazanie:

ciężka astma

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK.1221931.DS; 13.04.2018

Zlecenie dotyczy:

hr

Raport Agencji:

pdfWS.430.9.2018
(Dodano: 03.01.2019 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 2/2019 do zlecenia 73/2018
(Dodano: 04.01.2019 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRekomendacja 2/2019 do zlecenia 73/2018
(Dodano: 11.01.2019 r.)

go to zlecenie