Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dzienna długoterminowa opieka medyczna, jako świadczenie gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 c ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

; 13.04.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania rekomendacji Prezesa Agencji dla zakwalifikowania świadczenia zdrowotnego, jako świadczenia gwarantowanego z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 76/2018 do zlecenia 74/2018
(Dodano: 03.08.2018 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 78/2018 do zlecenia 74/2018
(Dodano: 07.08.2018 r.)

go to zlecenie