Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Toctino, alitretinoinum, tabletki à 30mg, we wskazaniu: wyprysk hiperkeratotyczny

Wskazanie:

wyprysk hiperkeratotyczny

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1321.2018.AK; 17.04.2018

Pismem znak: PLD.46434.3784.2018.AK z dn. 01.08.2018 r. wycofano zlecenie

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

go to zlecenie