Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Onivyde, irynotekan liposomowy, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 50 mg/10 ml, we wskazaniu: rak trzustki z rozsiewem do wątroby (ICD-10: C25.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak trzustki z rozsiewem do wątroby (ICD-10: C25.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1558.2018.1.AK; 26.04.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 107/2018 do zlecenia 76/2018
(Dodano: 06.06.2018 r.)

hr

 

Opinia Prezesa:

pdfOpinia 17/2018 do zlecenia 76/2018
(Dodano: 12.06.2018 r.)

go to zlecenie