Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Signifor, pasireotyd, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań à 40 mg, we wskazaniu: zespół Cushinga pochodzenia przysadkowego (ICD-10: E24.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

zespół Cushinga pochodzenia przysadkowego (ICD-10: E24.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1249.2018.1.AK; 27.04.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 108/2018 do zlecenia 79/2018
(Dodano: 06.06.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 18/2018 do zlecenia 79/2018
(Dodano: 28.05.2018 r.)

go to zlecenie