Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Opracowanie w procesie konsultacji z gronem interesariuszy systemu ochrony zdrowia, odpowiednich rozwiązań w zakresie świadczenia kompleksowej opieki onkologicznej w zakresie nowotworów narządowych, tj.: raka piersi, raka płuca, raka jelita grubego, raka prostaty, ginekologii onkologicznej (mając na względzie zachowanie harmonogramu prac, przyjętego w zakresie chorób nowotworowych, uwzględniających m.in. opracowanie zaleceń postępowania, wskaźników, projektu ośrodka koordynującego w danym obszarze, jak również kompleksowego świadczenia gwarantowanego) i przygotowanie opinii Rady Przejrzystości i Prezesa Agencji, projektu ośrodka koordynującego w danym obszarze, w oparciu o terminy określone w załączonym harmonogramie

Wskazanie:

nowotwory narządowe, tj.: rak piersi, rak płuca, rak jelita grubego, rak prostaty

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

IK: 1323218; 14.05.2018
Pismem znak IK: 1323218.JCM(2) z dn. 21.05.2018 r. zmodyfikowano zakres zlecenia. Realizacja przedmiotowego zlecenia winna dotyczyć wyłącznie zakresu odnoszącego się do raka płuca, raka jelita grubego, raka prostaty oraz ginekologii onkologicznej.

Pismem znak: IK: 1591129.DS z dn. 11.02.2019 r. rozszerzono zakres zlecenia o wypracowanie rozwiązań w zakresie świadczeń hematoonkologicznych.

Pismem znak: ASG.742.5.2020.BT IK: 1896723.BT z dn. 24.01.2020 r. rozszerzono zakres zlecenia o: 1. wypracowanie analogicznych rozwiązań we wskazaniu: rak pęcherza moczowego; 2. przzeanalizowanie zasadności wdrożenia kompleksowej opieki w raku nerki

Zlecenie dotyczy:

opracowania rozwiązań w zakresie świadczenia kompleksowej opieki onkologicznej w zakresie chorób nowotworowych, przygotowania opinii Rady Przejrzystości i Prezesa Agencji, projektu ośrodka koordynującego w danym obszarze

UWAGA - prosimy o czytanie raportu łącznie z dokumentami uzupełniającymi w celu pozyskania kompletnych informacji.Kompleksowa opieka onkologiczna – model organizacji diagnostyki i leczenia nowotworu złośliwego pęcherza moczowego
Przedmiot Oceny
Raport AOTMiT
Dokumenty uzupełniające
Opinia RP
Kompleksowa opieka onkologiczna – model organizacji diagnostyki i leczenia nowotworów płuca pdf 01 
(Dodano: 21.12.2018 r.)
  pdf 01 
(Dodano: 19.12.2018 r.)
Kompleksowa opieka onkologiczna – model organizacji diagnostyki i leczenia raka jelita grubego pdf 01 
(Dodano: 25.06.2019 r.)
  pdf 01 
(Dodano: 26.06.2019 r.)
Kompleksowa opieka onkologiczna – model organizacji diagnostyki i leczenia nowotworów układu krwiotwórczego i chłonnego u osób dorosłych pdf 01 
(Dodano: 03.07.2019 r.)
pdf 01 
(Dodano: 07.02.2020 r.)
pdf 01 
(Dodano: 04.07.2019 r.)
Kompleksowa opieka onkologiczna – model organizacji diagnostyki i leczenia raka gruczołu krokowego pdf 01 
(Dodano: 18.07.2019 r.)
  pdf 01 
(Dodano: 23.07.2019 r.)
Kompleksowa opieka onkologiczna – model organizacji diagnostyki i leczenia nowotworu złośliwego pęcherza moczowego pdf 01 
(Dodano: 24.09.2020 r.)
  pdf 01 
(Dodano: 10.09.2020 r.)
Kompleksowa opieka onkologiczna – model organizacji diagnostyki i leczenia w zakresie ginekologii onkologicznej pdf 01 
(Dodano: 26.10.2020 r.)
  pdf 01

(Dodano: 23.10.2020 r.)
Kompleksowa opieka onkologiczna – model organizacji diagnostyki i leczenia nowotworu złośliwego nerki pdf 01 
(Dodano: 23.11.2020 r.)
  pdf 01

(Dodano: 25.11.2020 r.)
hr