Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie opinii Rady Przejrzystości w sprawie substancji czynnych lamotrygina, kwas walproionowy oraz wenlafaksyna w zakresie wskazania: "leczenie neuralgii i neuropatii w obrębie twarzy"

Wskazanie:

leczenie neuralgii i neuropatii w obrębie twarzy

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 40 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.374.2018.PB; 30.06.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 165/2018 do zlecenia 106/2018
(Dodano: 12.07.2018 r.)

go to zlecenie