Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Przygotowanie materiałów analitycznych, zgodnych z HTA, dotyczących zmian w programie lekowym: "Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43) oraz wydanie opinii Prezesa Agencji poprzedzonej opinią Rady Przejrzystości, oceniającej zasadność wprowadzenia zmian w dotychczasowym opisie ww. programu lekowego

Wskazanie:

leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych (ICD-10: C43)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 31 n pkt 5

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLA.4604.389.2018.PB; 15.06.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania materiałów analitycznych, opinii Prezesa Agencji i Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4320.9.2018
(Dodano: 25.07.2018 r.)

pdfRPT OT.4320.9.2018 Errata
(Dodano: 27.07.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 198/2018 do zlecenia 107/2018
(Dodano: 07.08.2018 r.)

go to zlecenie