Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Dokonanie weryfikacji założeń zgromadzonych projektów programów polityki zdrowotnej i przygotowanie raportu w sprawie zalecanych technologii dotyczących osteoporozy

Wskazanie:

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 48 aa ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PZ.078.3.2018.JK; 15.06.2018

Zlecenie dotyczy:

dokonania weryfikacji założeń projektów ppz, przygotowania raportu

go to zlecenie