Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Caelyx, doksorubicyna liposomalna, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolka à 2 mg/ml, we wskazaniu: rak z komórek łojowych powieki górnej w stadium rozsiewu (ICD-10: C76.7) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rak z komórek łojowych powieki górnej w stadium rozsiewu (ICD-10: C76.7)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2923.2018.1.SK; 18.06.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.422.19.2018
(Dodano: 12.07.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 182/2018 do zlecenia 109/2018
(Dodano: 19.07.2018 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 28/2018 do zlecenia 109/2018
(Dodano: 19.07.2018 r.)

go to zlecenie