Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Kiovig, immunoglobulina ludzka, roztwór do infuzji, fiolka à 100 mg/ml, we wskazaniu: zespół antyfosfolipidowy (ICD-10: D89.9) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

zespół antyfosfolipidowy (ICD-10: D89.9)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2927.2018.1.SK; 18.06.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.422.20.2018
(Dodano: 13.09.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 180/2018 do zlecenia 110/2018
(Dodano: 19.07.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 23/2018 do zlecenia 110/2018
(Dodano: 25.07.2018 r.)

go to zlecenie