Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Afinitor, ewerolimus, tabletki à 10 mg, we wskazaniu: nowotwór neuroendokrynny jelita krętego (ICD-10: C17.2) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

nowotwór neuroendokrynny jelita krętego (ICD-10: C17.2)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1563.2018.1.SK; 18.06.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.422.24.2018
(Dodano: 13.09.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 179/2018 do zlecenia 111/2018
(Dodano: 19.07.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 22/2018 do zlecenia 111/2018
(Dodano: 25.07.2018 r.)

go to zlecenie