Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Targretin, bexarotene, kapsułki à 75 mg, we wskazaniu: chłoniak anaplastyczny z dużych komórek (ICD-10: C84.5) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

chłoniak anaplastyczny z dużych komórek (ICD-10: C84.5)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1747.2018.1.SK; 18.06.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.422.23.2018
(Dodano: 19.07.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 178/2018 do zlecenia 112/2018
(Dodano: 19.07.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 24/2018 do zlecenia 112/2018
(Dodano: 23.07.2018 r.)

go to zlecenie