Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Corgard, nadololum, tabletki à 80 mg; we wskazaniach: zespół wydłużonego QT; polimorficzny częstoskurcz komorowy; nadciśnienie tętnicze; komorowe zaburzenia rytmu serca; zespół Andersen-Tawila

Wskazanie:

zespół wydłużonego QT; polimorficzny częstoskurcz komorowy; nadciśnienie tętnicze; komorowe zaburzenia rytmu serca; zespół Andersen-Tawila

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3017.2018.SK; 19.06.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 126/2018 do zlecenia 119/2018
(Dodano: 06.12.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 124/2018 do zlecenia 119/2018
(Dodano: 21.12.2018 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.26.2018
(Dodano: 15.01.2019 r.)

go to zlecenie