Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Forsteo, teriparatidum, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu à 20 µg/ 80µl, we wskazaniu: osteoporoza

Wskazanie:

osteoporoza

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2236.2018.1.SK; 21.06.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4311.27.2018
(Dodano: 30.07.2018 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 76/2018 do zlecenia 120/2018
(Dodano: 07.08.2018 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 74/2018 do zlecenia 120/2018
(Dodano: 14.08.2018 r.)

go to zlecenie