Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Spinraza, nusinersen, roztwór do wstrzykiwań, fiolka à 12 mg/5 ml, we wskazaniu: rdzeniowy zanik mięśni (Werdniga-Hoffmanna) (ICD-10: G12.0) u pacjentów dorosłych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

rdzeniowy zanik mięśni (Werdniga-Hoffmanna) (ICD-10: G12.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.2064.2018.1.AK; 05.07.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.422.25.2018
(Dodano: 30.07.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 197/2018 do zlecenia 124/2018
(Dodano: 07.08.2018 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 30/2018 do zlecenia 124/2018
(Dodano: 08.08.2018 r.)

go to zlecenie