Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Somavert, pegwisomant, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań à 15 mg, we wskazaniu akromegalia i gigantyzm przysadkowy (ICD-10: E22.0) w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

akromegalia i gigantyzm przysadkowy (ICD-10: E22.0)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.1522.2018.1.AK; 06.07.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

hr

Raport Agencji:

pdfOpinia OT.422.26.2018
(Dodano: 03.08.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 196/2018 do zlecenia 125/2018
(Dodano: 07.08.2018 r.)

hr

 

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 29/2018 do zlecenia 125/2018
(Dodano: 08.08.2018 r.)

go to zlecenie