Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Syprine, trientine, kapsułki à 250 mg, we wskazaniu: choroba Wilsona

Wskazanie:

choroba Wilsona

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3077.2018.1.AK; 06.07.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfOT.4311.28.2018
(Dodano: 14.01.2019 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 116/2018 do zlecenia 126/2018
(Dodano: 16.11.2018 r.)

hr

 Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 115/2018 do zlecenia 126/2018
(Dodano: 23.11.2018 r.)

go to zlecenie