Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Ferriprox, deferiprone, tabletki à 500 mg, we wskazaniu: neurodegeneracja z odkładaniem żelaza w mózgu

Wskazanie:

neurodegeneracja z odkładaniem żelaza w mózgu

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3235.2018.AD; 09.07.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4311.30.2018
(Dodano: 19.11.2018 r.)

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 122/2018 do zlecenia 127/2018
(Dodano: 21.11.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfRek 120/2018 do zlecenia 127/2018
(Dodano: 28.11.2018 r.)

go to zlecenie