Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

MabThera, rituximab, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji, fiolki à 100 mg, we wskazaniu: nabyta hemofilia A - ciężki niedobór czynnika krzepnięcia VIII w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Wskazanie:

nabyta hemofilia A - ciężki niedobór czynnika krzepnięcia VIII

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 47 f ust. 1 ust. o św.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3341.2017.1.AK; 12.07.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności finansowania ze środków publicznych w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych

Zlecenie dotyczy:

przygotowania opinii Rady Przejrzystości

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.422.28.2018
(Dodano: 16.08.2018 r.)

hr

Opinia Rady Przejrzystości:

pdfORP 200/2018 do zlecenia 130/2018
(Dodano: 09.08.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfOpinia 31/2018 do zlecenia 130/2018
(Dodano: 13.08.2018 r.)

go to zlecenie