Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Symbicort, budesonidum formoteroli fumaras dihydricus, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 160 µg 4,5 µg/dawkę inhalacyjną, 120 dawek, EAN: 5000456011648, we wskazaniu: przewlekła obturacyjna choroba płuc

Wskazanie:

przewlekła obturacyjna choroba płuc

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.159.2017.8.MS; 12.07.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 131/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 131/2018
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 131/2018
pdfUzupełnienie do zlecenia 131/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 131/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 27 września 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 131/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4330.10.2018

  Tytuł analizy weryfikacyjnej
  Wniosek o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leku Symbicort (budezonid+formoterol) we wskazaniu: przewlekła obturacyjna choroba płuc.
  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Rozpatrzone
  1 Krzysztof Kornas AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

  pdf 01

  Uwaga #1 [Rozdział 3.6, str. 33]
  Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z AWA.
  Uwaga #1 [Rozdział 5.3.1., str. 62; Rozdział 6.3., str. 67]
  Agencja podtrzymuje stanowisko, że uwzględnienie konieczności zakupu komory inhalacyjnej przez pacjenta powinno być rozpatrzone jako jeden ze scenariuszy analizy wrażliwości. Uwaga nie wpływa na wnioskowanie z analizy podstawowej.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 92/2018 do zlecenia 131/2018
  (Dodano: 04.10.2018 r.)

  hr

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 90/2018 do zlecenia 131/2018
  (Dodano: 09.10.2018 r.)

  go to zlecenie