Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

Orkambi, lumacaftor ivacaftor, tabletki à 200 125 mg, we wskazaniu: mukowiscydoza - mutacja homozygotyczna F508del

Wskazanie:

mukowiscydoza - mutacja homozygotyczna F508del

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 39 ust. 3 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLD.46434.3378.2018.AK; 17.07.2018

Zlecenie dotyczy:

zbadania zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego

hr

Stanowisko Rady Przejrzystości:

pdfSRP 107/2018 do zlecenia 136/2018
(Dodano: 31.10.2018 r.)

hr

Raport Agencji:

pdfRPT OT.4311.31.2018
(Dodano: 31.10.2018 r.)

hr

Rekomendacja Prezesa:

pdfREK 105/2018 do zlecenia 136/2018
(Dodano: 09.11.2018 r.)

go to zlecenie