Nazwa produktu leczniczego/świadczenia:

RoActemra, tocilizumabum, roztwór do wstrzykiwań, 162 mg, 4 amp.-strzyk. 0,9 ml, w ramach programu lekowego: "Tocilizumab w leczeniu olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic (ICD-10: M31.5, M31.6)"

Wskazanie:

olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic (ICD-10: M31.5, M31.6)

Podstawa prawna zlecenia MZ: art. 35 ust. 1 ust. ref.

Znak pisma zlecającego, sygnatura i data wpłynięcia do AOTM:

PLR.4600.1752.2017.17.MC; 16.07.2018

Zlecenie dotyczy:

przygotowania analizy weryfikacyjnej AOTMiT, stanowiska Rady Przejrzystości, rekomendacji Prezesa Agencji

Analizy Wnioskodawcy:

pdfAnaliza ekonomiczna do zlecenia 134/2018
pdfAnaliza kliniczna do zlecenia 134/2018
pdfAnaliza problemu decyzyjnego do zlecenia 134/2018
pdfAnaliza racjonalizacyjna do zlecenia 134/2018
pdfAnaliza wpływu na system ochrony zdrowia do zlecenia 134/2018
pdfUzupełnienie AKL do zlecenia 134/2018
pdfUzupełnienie APD do zlecenia 134/2018
pdfUzupełnienie do zlecenia 134/2018

Analiza Weryfikacyjna Agencji:

pdfAnaliza weryfikacyjna Agencji do zlecenia 134/2018

Uwagi do Analiz:

Termin zgłaszania uwag upływa: 27 września 2018 r.

MS WordFormularz zgłaszania uwag do analizy weryfikacyjnej zlecenia 134/2018

 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych w DKI
 • Komentarz do uwag do upublicznionej analizy weryfikacyjnej:

  Nr analizy weryfikacyjnej

  OT.4331.21.20118

  Tytuł analizy weryfikacyjnej

  Wniosek o objęcie refundacją leku RoActemra (tocilizumab) we wskazaniu: „Tocilizumab w leczeniu olbrzymiokomórkowego zapalenia tętnic (ICD-10 M31.5, M31.6)”

  Lp.
  Zgłaszający uwagi
  Treść uwagi
  Komentarz AOTM
  Otrzymane, nieopublikowane

  1.

  Wiktor Janicki, Członek Zarządu Roche Polska Sp. z. o. o.

  nie dotyczy

  Wnioskodawca w swoich uwagach odniósł się do zakreślonych części AWA opublikowanej w BIP Agencji, w związku czym odstąpiono od przygotowania komentarza AOTMiT.

  hr

  Stanowisko Rady Przejrzystości:

  pdfSRP 93/2018 do zlecenia 134/2018
  (Dodano: 04.10.2018 r.)

  hr

   

  Rekomendacja Prezesa:

  pdfREK 91/2018 do zlecenia 134/2018
  (Dodano: 10.10.2018 r.)

  go to zlecenie